Cuối cùng Facebook cũng triển khai mã hoá đầu cuối cho Messenger

Theo thông báo của Meta, công ty này đang triển khai mã hóa đầu cuối mặc định cho tin nhắn và cuộc gọi cá nhân trên Messenger cũng như trên mạng xã hội Facebook.