Thu nhập bình quân từng chỉ đạt 100 USD, xếp 9/10 ASEAN, Việt Nam mất 7 năm vượt Campuchia, 8 năm vượt Lào, mấy năm vượt Philippines?

Năm 1990, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 102 USD, xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN.