Tuyển sinh năm 2024: Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu

Dự kiến trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học dự kiến tăng từ vài chục đến hàng nghìn chỉ tiêu.